Havn

Båtsfjord ligger på nordsiden av Varangerhalvøya ut mot Barentshavet med gode havneforhold. Båtsfjord er et viktig knutepunkt for fiskenæringen. En kommune med over to tusen fastboende er hovedaktiviteten fisk som er fanget i norsk farvann og i Barentshavet. Båtsfjord er en av de største fiskehavnene i Norge og en av de største fiskehavnene i Skandinavia.

Lostjenester og sikker kommunikasjon av skipsfartøy i havnen er levert av Båtsfjord Havn, som omfatter følgende strukturer: fartøystrafikk, havnekontroll, lostjenester og har en gruppe med losbetjenter med mange års erfaring i havnen.